Antallet bortførte barn underrapporteres

 

  pinocchioI Aftenposten 03.01.10 skriver leverandør av sikkerhetstjenester Martin Waage fra ABP World Group at deres rolle ved tilbakeføring av bortførte barn er feilaktig fremstilt. Waage skriver også at: "Vi har mange flere barnebortføringssaker enn det som kommer frem i mediene, og i justisdepartementets statistikk. Det mistenkes at justisdepartementet underrapporterer og manipulerer statistikken over bortførte barn."

Vi kan bekrefte at Waages misstanker om Justisdepartementets underrapportering og manipulering av statistikk er riktige. Bortført-nettverket har gjort stikkprøver som viser at tallene er feilaktige, og de unnvikende svarene vi har fått fra Justisdepartementet forteller oss at slik underrapportering av barnebortføringer er en bevisst strategi. Den dramatiske økningen av bortføringer er selvsagt  pinlig for myndighetene, fordi den vitner om mange år handlingslammelse og likegyldighet. Her forklarer vi i detalj hvordan Justisdepartementets talljuks foregår:

I Justisdepartementets statistikk over barnebortføringer utelates sakene hvor foreldre har måttet gi opp i møtet med kostbare og langvarige behandlinger i utenlandske domstoler. Haagkonvensjonen brukes nemlig ikke bare til tilbakeføring av bortførte barn, konvensjonen brukes vel så ofte til juridisk renvasking av selvtekt. Utenlandske domstoler står helt fritt til å avgjøre at barnet skal bli værende - uten noen god begrunnelse. Slike saker blir registrert som forlik, såfremt at de ikke er anket til Høyesterett i landet barna er bortført til. Som oftest blir ikke slike saker anket, fordi man risikerer å også måtte betale motpartens saksomkostninger.

For å pynte videre på statistikken har departementet bare valgt å registrere forlik med positivt utfall, og utelatt forlik med negativt utfall. Likeså inkluderes barn som er smuglet tilbake av handlekraftige og ressurssterke foreldre. For selv om departementet fraråder å ordne opp på egen hånd, tar de gjerne æren for slike operasjoner, såfremt utfallet er positivt.

Norsk politi er likevel det første, og største, hinderet foreldre møter, rett og slett fordi de nødig mottar anmeldelser om barnebortføringer. Hurtig internasjonalt politisamarbeid er den beste sjansen man har til å få tilbake bortførte barn: Handles det innen 100 dager, kan tilbakeføring ordnes uten rettsbehandling i utlandet. Haagkonvensjonen har som intensjon å returnere barnet, og at domstolen i opprinnelseslandet skal avgjøre hvem av foreldrene som skal ha den daglige omsorgen. Men politiet snur problemstillingen på hodet og krever at den gjenværende forelderen tilkjennes daglig omsorg av retten i Norge - før de er villige til å registrere anmeldelsen. Dermed får kidnapperne fra et halvt til ett års forsprang, og den norske forelderen henvises til lange, kostbare, og som oftest, håpløse rettsprosser i utlandet. Etter alt å dømme er både Justisdepartementet og Politiet klar over disse konsekvensene, noe som berettiger følgende spørsmål; hva er regjeringens egentlige motiver?

Astri AStatssekretær i Justisdepartementet Astri Aas-Hansen (bildet) har gjentatte ganger stått fram i media med forsikringer om at barnebortføringssaker er høyt prioritert. Likevel ser vi at Justisdepartementet ikke har gitt politiet tydelige instrukser om å motta alle anmeldelser når barn er ulovlig ført ut av landet.

I november 2009 ble Bortført.no kontaktet av en far fra Bergen med to barn bortført til Chile i januar 2008. Faren anmeldte bortføringen både til politiet og barnevernet - men ingen ville hjelpe ham. Bortføringen til Chile er ikke å finne i departementenes statistikk fordi politiet meldte aldri saken videre. Hvor mange flere slike saker som ligger gjemt hos politi og lensmenn er det altså umulig å vite.

Justisdepartementets kreative bokføringsrutiner og politiets likegyldighet fører slik til at vi ikke kjenner det reelle antallet bortføringer. Av samme årsak vet vi heller ikke i hvilken grad Haagkonvensjonen virker.

Hadde Justisdepartementet, UD og politiet prioritert tilbakeføring av bortførte barn - ville behovet for private sikkerhetsbyråer aldri ha vokst slik det nå gjør.
AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet