UD hjelper bare folk fra Oslo Vest

vestOm du skal få hjelp av UD i barnebortføringssaker, må du komme fra Oslo Vest, sier Martin Waage, sjef i sikkerhetsselskapet ABP World Group. Dette melder Nettavisen 03.02.10. Martin Waage synes det er merkelig at Anne Cecilie Hopstock har fått så mye hjelp som hun har fått.

 Vi kan bekrefte at Waage er inne på noe, og vi kan legge til at dette gjelder både  UD og Justisdepartementet. Vi ser gang på gang at foreldre med helt likt utgangspunkt, i forhold til bortføringen av deres barn, behandles svært ulikt. Norske myndigheter begår også en bevisst kjønnsdiskriminering.

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet