UD hjelper bare folk fra Oslo Vest

vestOm du skal få hjelp av UD i barnebortføringssaker, må du komme fra Oslo Vest, sier Martin Waage, sjef i sikkerhetsselskapet ABP World Group. Dette melder Nettavisen 03.02.10. Martin Waage synes det er merkelig at Anne Cecilie Hopstock har fått så mye hjelp som hun har fått.

 Vi kan bekrefte at Waage er inne på noe, og vi kan legge til at dette gjelder både  UD og Justisdepartementet. Vi ser gang på gang at foreldre med helt likt utgangspunkt, i forhold til bortføringen av deres barn, behandles svært ulikt. Norske myndigheter begår også en bevisst kjønnsdiskriminering.

AddThis Social Bookmark Button