To barn tilbakeført fra Brasil

brasilBrasilianske myndigheter slår nå hardere ned på barnebortføring, holdningsendringen er åpenbar sier barnas far David Lindberg. Lindberg roser også sine saksbehandlere i Justisdepartementets sivilavdeling Vibeke Gjøslien og Linn krogsveen. Disse to damene har gjort en glimrende innsats, forteller Lindberg entusiastisk.

Barna, nå 16 og 12 år gamle, ble bortført i 2003, og far kjempet en utmattende kamp i fire lange år. Les mer i Drammens Tidene. Den iherdige faren lyktes til slutt og fikk gjenopprettet samvær etter et rettsforlik i 2007. Barnas mor flyttet tilbake til Norge og bosatte seg hos sin nye ektemann i Trøndelag. Men i oktober 2009 ble avtalen brutt og barna ble bortført fra Norge for andre gang.

Resolutt innsats fra norske og brasilianske myndigheter førte imidlertid til at den andre borføringen varte knappe fire måneder, og begge barna er fornøyde med å være tilbake i Norge.

David Lindberg har lite godt å si om NAV, som hele tiden har overført bidrag til barnas mor. Det er paradoksalt at staten bruker hundretusener av kroner i rettsprosesser for å få barna tilbake, samtidig som NAV opprettholder bortføringen ved å overføre penger.

Nest etter Europa er det Latin-Amerika som importerer flest bortførte barn fra Norge. I Brasil befinner det seg 4 bortførte norske barn, samt to barn i Mexico, ett i Argentina og ett i den Dominikanske republikk. To barn ble bortført fra Bergen til Chile i 2008, men disse barna er typisk nok ikke registrert i Justisdepartementets statistikk. Les mer om hvordan departementet underslår bortføringer her  

Kvinnene i disse lavkostlandene nyter godt av den sterke norske bidragsvalutaen.

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet