Barnebarn i minus

besteMagasinet Vi Over 60 har i sin aprilutgave en reportasje om besteforeldre med bortførte barnebarn. Besteforeldrene blir ofte glemt i barnebortføringssaker, men det betyr ikke at deres sorg er noe mindre.

Inger Lise Hoholm uttrykker det slik: "Å miste barnebarn på en slik måte, er en sorg som er vond å bære. Den levende sorgen er like sterk som den sorgen døden fører med seg". Les deler av reortasjen fra  Vi Over 60

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet