Politisk domsfellelse

justitia2jpgKan vi stole på at domstolene fatter  beslutninger ut i fra barnas beste, eller bedriver også dommerstanden politikk? Statsviter og professor ved Universitetet i Bergen, Gunnar Grendstad, har forskning som viser at Høyesterettsavgjørelser er farget av dommernes politiske og ideologiske holdninger.

Høyesterett har nylig frarøvet en far retten til normal kontakt med sin datter, uten at mannen har gjort noe galt. Saken ble håndtert av 5 kvinnelige dommere, alle utnevnt av Arbeiderpartiet, og samtlige med yrkesbakgrunn fra statsadministrasjonen. Kronikk i Klassekampen 3. juni 2010
Ingse Stabel (utnevnt av Hanne Harlem), Karin Maria Bruzelius (Gerd Liv Valla), Hilde Indreberg (Knut Storberget) og Kirsti Coward (Grete Faremo) har alle tidligere vært ansatt i Justisdepartementet. Bergljot Cecilie Webster (Knut Storberget) er den eneste som ikke har arbeidet i Justisdepartementet, men har til gjengjeld arbeidet som regjeringsadvokat.

Ingse Stabel er kjent for sitt brennende feministiske engasjement, og i sin tid som Likestillingsombud var hun omstridt på grunn av sitt syn på kjønnskvotering. Stabel mente nemlig at kjønnskvotering skulle brukes aktivt for å styrke kvinners stilling, men samtidig skulle det være ulovlig å bruke kvotering til fordel for menn. Makter så disse damene å skille mellom sin rolle som politiske aktivister og sine embeder som dommere?

Den tidligere svenske näringsminister Björn Rosengren sa at "Norge er den siste Sovjetstaten". Rosengren var indignert over hvor håpløst det var å gjøre foretninger med nordmenn, årsaken han oppga: "Alt er politikk i Norge". Rosengren hadde rett, trolig i et større omfang enn han da ante, fordi alt er politikk i Norge - også rettsvesenet. Er de rødgrønne så ivrige rolandetter å plassere sine nikkedukker inn  i rettsvesenet, at de totalt glemmer sine idealer om maktfordelingsprinsippet?  Historien er full av dommere som har misbrukt jussen til å undertrykke mennesker i politisk hensikt. Roland Freisler (bildet) er et ekstremt eksempel på hvor ille det kan gå.

Få er klar over at dommerutnevnelser i Norge foregår gjennom lukkede politiske prosesser. Valg av dommere foretas av et innstillingsråd satt sammen av Justisdepartementet, som er politisk ledet, og grunnlag for utnevnelser gjøres ikke kjent.

I kronikken "Arbeiderpartidomstolen" i Bergens Tidende 22.02.10 stilles spørsmålet: Om alle er like for loven - hvorfor vinner da staten som regel over private i norske domstoler?

Statsviter og professor ved Universitetet i Bergen, Gunnar Grendstad, sier faktisk at Høyesterett kan betraktes som et politisk organ. Grendstad forteller at så lenge vi snakker om fordelinger og goder og straff er egentlig det meste av virksomheten i Høyesterett politisk. En isolert gruppe politikere og byråkrater utnevner dommere til alle rettsnivåer i Norge, uten at noen har kjennskap til deres beslutninger! Tredelingen av maktapparatet i Norge er med andre ord en illusjon, og forestillingen om domstolene som en uavhengig statsmakt er dermed en grov fordreining av virkeligheten.

Eksempelvis belønnes kvinner som bortfører norske barn med barnebidrag - fedre ikke. Dette er i strid med en kjønnsnøytral bidragslov og en skulle derfor tro at Nav og domstolene ville ha satt foten ned og fulgt loven. Likevel tillater Nav seg å diskriminere og protester blir slått hard ned på av domstolene. Dermed står man ovenfor stat og domstol i en symbiose hvor loven settes tilside til fordel for politiske mål. Les mer: "Retten kan ikke se"

 

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet