Dagbladets artikkelserie om barnebortføring

guttenJournalistene Siril K. Herset og Arnhild Aass Kristiansen fortsetter sin artikkelserie om barnebortføring: 29. juli - "Camilla (25) kan nektes norsk rettssak". Kjemper for retten til å treffe sin to år gamle sønn som nå lever i Portugal med sin far. 28. juli -  "Martin (2) får ikke lov til å besøke mamma i Norge". Ti måneder har gått siden norske Camilla (25) fikk si god natt til sønnen sin.

15 juli - "Regjeringen tar på seg æren for Frp-forslag om bortføring". To ganger har regjeringen stemt ned forslag om å kutte pengestøtten til bortførere. Nå vil de fremme lovforslag om det samme. "Barnebortførere lever godt på pengestøtte fra Norge". Det vil barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken ha en slutt på.  "Slakter regjeringens håndtering av barnebortføring" Både Høyre og Frp mener regjeringen svikter de bortførte barna.  


14. juli - "Foreldre blir nektet å anmelde barnebortføringer" Helt uakseptabelt, sier statssekretær i departementet."Sterk økning i antall bortføringer i år". Bekymringsverdig, sier Justisdepartementet.

10. juli - Dersom norske myndigheter hadde lagt press på Slovakia, ville brødrene vært hjemme i Norge for lenge siden "Timothy og Joachim burde kommet hjem for lengst".

9. juli - "Kripos: - Vi har ikke ansvar for bortførte barn" Hevder tastefeil gjorde at et norsk barn forsvant fra statistikken over bortførte barn   "Er Timothy (6) og Joachim (4) glemt av Kripos?" Statistikken over bortførte barn har store feil og mangler. "Norske myndigheter mangler kontroll på bortførte barn"    

8. juli - Privatetterforsker Martin Waage bruker fete ministermiddager, håndpenger og topptrente marinejegere. "Slik henter han bortførte barn hjem"

maria 6. juli - Norske Maria forteller hvordan hun ble holdt fanget av sin fars familie i Algerie i åtte år, før hun klarte å rømme tilbake til Norge. "Slik klarte Maria (18) å rømme." Maria ble sviktet på nytt etter at hun kom tilbake til Norge ved at hun nektes fri rettshjelp i sin erstatningssak.

SVc Heikki Holmås mener regjeringen må ta grep for å få kontroll med barnebortføring til utlandet. Holmås avslører imidlertid mangel på  kunnskap når han sier at barnetrygden må stanses. Barnetrygd stanses i dag etter seks måneder i utlandet, men foreldrene som bortfører får barnebidrag helt til barna er voksne. Stortinget foreslo i vinter å stoppe bidrag for bortførte barn, noe SV og regjeringen stemte ned.

 

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet