Tingretten lot barnemoren reise til Filippinene

filippineneMot Thomas Halvorsens vilje, men med tingrettens velsignelse, reiste barnemoren på fire ukers ferie til Filippinene med sønnen (4). Nå har ikke Thomas sett sønnen sin på ett år. - Jeg savner sønnen min mer og mer for hver dag, sier Thomas til Romerikes Blad 04.08.10

Myndighetene bidrar til kidnapping, sier medlem av justiskomiteen Hans-Frode Asmyhr (Frp) til  Romerikes Blad 05.08.10. Asmyhr etterlyser en egen barnebortføringsgruppe for å få bukt med probleme, og får delvis støtte av Høyres representant  i justiskomiteen André Oktay Dahl. I dag hersker et komplett kaos i barnebortføringssaker. Ansvaret er spredd rundt i fire departementer. UD, Justisdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet samt Arbeids- og administrasjonsdepartementet alle er involvert i barnebortføringssaker på hver sin måte. 

80 % av barneborføringer begås av kvinner, kanskje fordi fedre må betale bidrag mens mødre slipper? Bidragsloven er kjønnsnøytral, så praksisen skjer ved siden av loven, men likevel med regjeringen og departementenes velsignelse. Fedrene som har barn med kvinner fra lavkostland, som Filippinene, er naturlig nok spesielt utsatt. Selv et lavt barnebidrag på et par tusen kroner utgjør en månedslønn der nede.

Regjeringens haltende forklaring er at bidragene er til for barnets beste, men det bisarre er at myndighetene vet ikke noe som helst om bortførte barns livssituasjon i utlandet. I mange kulturer i Østen, Øst-Europa og Latin-Amerika er det liten aksept for barn fra brutte ekteskap. Hvis disse mødrene gifter seg på nytt, kan barna risikere å bli satt bort, uten at deres skolegang og velferd blir ivaretatt. Barna kan således ende opp som økonomiske vinningsobjekter, og barna blir altfor verdifulle til at mødrene vurderer å returnere dem til Norge.

For bortføringer i Europa er hovedproblemet at NAV ikke fremskaffer inntektsopplysninger for barnebortførere. Slik får også de velsituerte kvinnenne bidrag. Det er altså ikke barnas materielle behov som avgjør om barna får bidrag eller ei, men det er barnebortførerens kjønn, og barnebortførerens kjønn alene som er kriterium! Kvinner gis også anledning til å flerdoble bidragene hos sine lokale domstoler, med velsignelse NAV. Barn som er bortført av sine fedre, får derimot ingenting, selv om barna skulle leve i fattigdom.

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet