Fiendtliggjøring av foreldre

paDen amerikanske psykiatriforeningen (APA) har fått en varm potet i fanget, de skal nemlig avgjøre om foreldrefiendtliggjøring i fremtiden kan defineres som en psykisk lidelse. Foreldrefiendtliggjøring manifesterer seg ved at den ene av foreldrene manipulerer barnet ved å tegne et feilaktig og negativt bilde av den andre. Det er bred enighet om at fenomenet er et høyst reelt fenomen og at mange barn er rammet, men fagfolkene er uenige om atferden skal klassifiseres som en psykisk lidelse.  

Selve prosessen skjer ved at barnet gjentatte ganger blir utsatt for påstander om at den ene av foreldrene har sterke negative personlighetstrekk, helt til barnet blir tvunget til å velge side.  Ofte ender dette opp med at barnet og den ene av foreldrene gjensidig speiler og forsterker en paranoid forestilling om den demoniserte, hvor det til slutt blir umulig å skille mellom fantasi og virkelighet.

Om lag 20 000 norske barn opplever hvert år at foreldrene skiller lag. Eksperter tror at konfliktnivået er svært høyt i 15-20 prosent av disse sakene, noe som betyr at så mange som 3000 - 4000 norske barn ligger i faresonen for å bli offer for foreldrefiendtliggjøring. Ofte ender disse sakene opp med falske påstander om overgrep.  Problemet forsterkes ved at terapeuter, sakkyndige, dommere og barnevern ikke har kunnskap om foreldrefiendtliggjøring.

dsmDet finnes undersøkelser som viser at barn som hater foreldrene sine som følge av reelle overgrep, oppfører seg annerledes enn barn som hater foreldrene sine uten grunn. Men fordi de norske fagmiljøene ikke har fått med seg den nyeste forskningen blir hat-historiene som regel trodd, og barna blir overlatt til seg selv med den av foreldrene som har forårsaket problemet. Paradoksalt nok er det de mest oppofrende og engasjerte foreldrene som blir utestengt fra barna sine. Foreldre som er fornøyd med å se barna en gang i blant blir sjeldent oppfattet som en trussel av den andre, og blir dermed ikke i samme grad utsatt for fiendtliggjøring.   

Begrepet Parental Alienation Syndrome (PAS), foreldrefiendtlighetssyndrom på norsk, ble første gang beskrevet i 1985 av Richard Alan Gardner, professor i barnepsykiatri ved Columbia University.  

Etter Gardners død, er det nå Dr. William Bernet, professor i psykiatri ved Vanderbilt University School of Medicine, som har tatt opp stafettpinnen og arbeider for at foreldrefiendtlighetsforstyrrelse skal anerkjennes som en psykisk lidelse. Dr. Bernet har definert foreldrefiendtliggjøring som en forstyrrelse (disorder) som kan kan sortere under DSM-definisjonene (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som inkluderer aktuelle anerkjente psykiske lidelser.

Relatert artikkel: Psykopatiske foreldre

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet