Drapstruet far må reise ubeskyttet

ambJustisdepartementet har bedt Tommy Hoholm om å delta i et rettsmøte i den slovakiske byen Liptovsky Mikulas 27. januar. Hoholm er drapstruet i Slovakia, likevel nekter Justisdepartementet å dekke utgiftene til livvakt.

Justisdepartementet har også bestemt at Hoholm ikke lenger skal få fri rettshjelp i sin barnebortføringssak. Jostein Løvoll, seniorrådgiver i Sivilavdelingen, skriver at "man ikke skal få dekket advokatregningen av det offentlige i saker hvor det offentlige selv gir tilstrekkelig veiledning og bistand." Bistanden fra Sivilavdelingen har imidlertid vært horribel, og det kan synes som at

Justisdepartementet nå desperat forsøker å skjule alle tabbene de har gjort ved at de nedprioritere saken, og således forhindre at en ny advokat får innsyn. 

Etter at Tommys to sønner ble bortført til Slovakia har han lojalt fulgt rådene norske myndigheter har gitt ham. Resultatet er en 5 år lang juridisk ørkenvandring. Selv om domstolene i både Norge og Slovakia har fattet beslutning om at Timothy og Joachim skal returneres til Norge, er likevel er ikke guttene brakt tilbake. Hva har gått galt?

joNorske myndigheter har prøvd å legge press på slovakiske myndigheter og 20.10.10 sendte Knut Storberget en nokså krass telefax til det slovakiske justisdepartementet, hvor han kritiserte saksgangen. Storberget viste til Haagkonvensjonens artikkel 7 som fastsetter at: "Sentralmyndighetene skal samarbeide med hverandre og fremme samarbeidet mellom de kompetente myndigheter i sine respektive stater for å sikre at barn umiddelbart blir levert tilbake og for å nå de øvrige mål som er satt i denne konvensjon."

Utenriksminister Jonas Gahr Støre var på statsbesøk i Slovakia sammen med Kongeparet i oktober 2010. Gahr Støre fortalte da til TV2 at han ville ta opp den manglende returen av guttene. Les saken på TV2s nettside 25.10.10

I ettertid viste det seg imidlertid at Jonas Gahr Støre ikke diskuteret bortføringen av Hoholmguttene gjennom  offisielle kanaler. Hoholm fikk vage signaler om at Gahr Støre visstnok hadde uformelle samtaler på gangen, men det finnes ingen  offisielle dokumenter som viser at saken er diskutert. Kan vi stole på Gahr Støre? Finnes politisk vilje til å få hjem Hoholmguttene? 

JUSTISDEPARTEMENTETS TABBER I HOHOLMSAKEN

Etter bortføringen har moren, Martina, ikke vist særlig interesse for å ta seg av sønnene sine. Timothy og Joachim har stort sett bodd hos besteforeldre. Martina bor i en annen by. Storfamilien er likevel svært opptatt av å ha guttene i sin besittelse, på grunn av underholdningsbidragene som Tommy må betale. En norsk tusenlapp er uforholdsmessig verdifull i et fattig land som Slovakia, og Martinas foreldre har benyttet anledningen til å førtidspensjonere seg. I perioder hvor familien har følt fare for at politiet skulle hente guttene, har Timothy og Joachim blitt gjemt bort i et munkekloster i fjellene. Guttene har mistet så mye undervisning at de må ta ett skoleår på nytt.     

bobbyI februar 2009 reiste Martina til England for å besøke sin søster. Ferien ble ikke som planlagt, i det hun ble tatt i forvaring av britisk politi for barnebortføring. Da Norge har en utleveringsavtale med England, kunne man nå forvente at Justisdepartementet utnyttet muligheten til å få til en løsning på saken. 

Istedet for å be om utlevering lot Justisdepartementet Martina slippe fra britisk varetekt. Det britiske politiet gjorde altså jobben sin, mens norske myndigheter sviktet. Hvordan kunne dette skje?

Førstekonsulent i Justisdepartementet, Kjersti Berg Sand, har avslørt årsaken til at Martina fikk gå fri. I sin masteroppgave: "De strafferettslige aspekter ved en omsorgsunndragelse - med særlig vekt på barnets beste og internasjonale forhold" forklarer Kjersti Berg Sand at saksbehandlerne hadde en forestilling av at Timothy og Joachim var uten omsorgsperson, og de følte at det var til guttenes beste at moren fikk reise hjem til Slovakia.

Justisdepartementets saksbehandlere tok altså en beslutning basert på sin intuisjon om hva som var best for guttene. De overså dermed vesentlige fakta; som at de rettssakskyndige psykologene, i begge landene, har konkludert med at moren ikke er skikket til å ha daglig omsorg. Forøvrig hadde det liten betydning for Timothy og Joachim om moren var i England eller om hun befant seg i en annen by i Slovakia.

I vår kronikk "De bortførte barna" i Dagbladet 17.08.10 ble Justisdepartementets vettløse saksbehandling eksponert. Plutselig fikk Tommy en ny saksbehandler som la press på slovakiske myndigheter. Slovakisk politi satte i gang og planla en aksjon for å hente guttene. Tommy ble bedt om å komme til Slovakia for å ta i mot guttene etter aksjonen i midten av september.

John-og-Anders-HoholmSaken fikk imidlertid et uventet vendepunkt. Slovakisk høyesterett ombestemte seg samme dag som politiet skulle hente guttene. Aksjonen ble avblåst i siste minutt. Tommy ble informert om avgjørelsen av den norske ambassadøren i Slovakia.

Spørsmålet om Timothy og Joachims eventuelle retur skal nå behandles på nytt i Slovakiske domstoler.

Avhandlingen til Kjersti Berg Sand, førstekonsulent i Justisdepartementet: "De strafferettslige aspekter ved en omsorgsunndragelse - med særlig vekt på barnets beste og internasjonale forhold" kan leses i sin helhet her

 

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet