Oftest mor som bortfører, og mødre belønnes for selvtekten

dollarDet er oftest mor som bortfører barn, og nå vil Justisdepartementet endre loven, slik at også hovedomsorgspersonen skal kunne straffeforfølges, skriver Aftenposten 13.07.11. I dag straffes ikke foreldre med hovedomsorg, men når foreldre med helgesamvær bortfører barn, risikerer de både fengsel og erstatningsbeløp.

BLD-minister Audun Lysbakken går inn for å stanse både barnetrygd og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring. ”Jeg ser at det kan fremstå som en logisk brist at en person på den ene siden etter etterlyst for en straffbar handling, samtidig som staten sender denne personen penger” sier Lysbakken til Aftenposten. 

 

Barnetrygden stoppes i dag etter 6 måneder i utlandet, så dette er ikke problemet. Problemet er underholdningsbidraget som innkreves fra norske foreldre. Samt at NAV forverrer en allerede vanskelig situasjon  ved å reklamere for hvordan barnebortførere kan opp justere bidragene hos utenlanske domstoler på sine nettsider.

Det hører også med til historien at regjeringen har lovet å stoppe bidrag til bortførte barn i alle de årene de har sittet i regjering, men det har aldri blitt noe annet enn snakk. Knut Storberget kritiserte for mange år siden Bondeviks regjering for sin bidragspraksis ved barnebortføring, men Storberget har ikke løftet en finger for å endre noe i løpet av de seks årene han har sittet som Justisminister.  

lysbakkenVi kjenner eksempler hvor fedre har fått mangedoblet bidragsutgiftene til barnebortførere, og hvor NAV inndriver pengene i ren torpedostil. NAV tar ikke hensyn til fedrenes lovfestede rett til midler for eget underhold. Dette fordi fedrene er dømt etter loven i landet barna deres er bortført til og er derfor, i følge NAV, ikke beskyttet av norsk lov. Slik kan altså norske borgere bli rettsløse i eget land, kun fordi noen har stålet barna deres.

Kjønnsdiskriminering ved barnebortføring

Når norske barn bortføres til utlandet er det bortførerens kjønn, og kjønn alene, som er avgjørende for om forsørgerplikten følges opp eller ei. Norske fedre må betale underholdningsbidrag til barnebortførere, mens mødre slipper.

NAV vet ikke noe om bortførte barns livssituasjon i utlandet, siden norske myndigheter har ikke noe system for å innhente informasjon om bortførte barn. Likevel hevder NAV at hensynet til barnets beste ligger til grunn for deres praksis. NAV fremskaffer ikke barnebortførernes inntektsopplysninger, så man vet heller ikke hvilke barn som har størst forsørgelsesbehov.

NAV Utlands bidragspraksis fører til at det finnes barn med allerede velsituerte mødre som får unormalt høye underholdningsbidrag, mens barn bortført av sine fedre, som kanskje lever i fattigdom, ikke gis noen rett til underhold.


NAV har lagt et røykteppe

NAV benekter imidlertid at kjønnsdiskriminering foregår, men er samtidig ikke villig til å gi innsyn i saker som kan opplyse om forholdet. Likestillings- og diskrimineringsombudet gransker nå NAV sin bidragspraksis for tredje gang. Allerede i 2005 påpekte daværende Likestillingsombud Kristin Mile at bidragssystemet medfører forskjellsbehandling av menn, men ingenting er gjort for å endre systemet.  

neglisertNå, som tidligere, vanskeliggjør NAV granskningen ved at de blånekter å bruke navnelistene som Justisdepartementet allerede har utarbeidet til å sette sammen en statistikk som kan opplyse om det overhodet finnes mødre som betaler bidrag for bortførte barn.

NAV ignorerer ganske enkelt Likestillings- og diskrimineringsombudet, og ombudet lar seg velvillig neglisere. Det er vanskelig å se for seg ombudets stilltiende aksept, dersom en privat bedrift hadde bedrevet en så grov kjønnsdiskriminering.

Alle som er noenlunde samfunnsorientert skjønner at om en mor hadde blitt tvunget til å betale bidrag til en mannlig barnebortfører, så ville vi ha kunnet lest om dette i avisen for lenge siden. Her er det imidlertid mye prestisje som står på spill. Bidragslovgivningen har vært kjønnsnøytral i mange år, og likevel har NAVs kjønnsdiskriminerende praksis fått vedvare. I stedet for å rette opp i uregelmessighetene har NAVs jurister valgt å kjempe med nebb og klør for å forhindre at denne pinlige affæren blir eksponert.

Barn bortført til lavkostland er spesielt vanskelige å få returnert på grunn av barnas inntektsverdi. Således fører NAVs bidragspraksis til at mange norske barn forblir i utlandet. I flere kulturer, spesielt i Latin-Amerika, Øst-Europa og Asia er det uvanlig å ta med seg barn fra tidligere ekteskap når man stifter ny familie. Om mødrene gifter seg på nytt, risikerer derfor barna å bli satt bort på barnehjem eller hos besteforeldre, uten at deres skolegang og velferd blir ivaretatt.

Les også "Fortolkningen som ruinerer fedre" 

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet