Norsk rettsvesen på ulandsnivå?

dommer hLydopptak eller rettsstenografer brukes ikke i norske domstoler, noe som gjør det umulig å kvalitetssikre rettsprosessene. All bevisførsel som dommerne finner godt å utelate i sine domsavsigelser viskes vekk som skrift i sanden. En slik mangel på etterrettelighet i rettsystemet er utenkelig i andre vestlige demokratier.

Barnefordelings- og barnebortføringssakene blir ofte lettvint behandlet av forutinntatte dommere som ikke liker motsigelser. Derfor anbefaler vi klienter å hyre advokater fra andre rettsdistrikt, slik at man ikke ender opp med en godt gasjert nikkedukke når rettssaken starter.


Den tidligere britiske parlamentarikeren fra House of Lords, Gerard Baudains, påstår at ”Det norske rettsystemet er like korrupt som et hvilket som helst land i den tredje verden.”  Baudains sa dette i artikkelen "Dømt til å tape" i Aftenposten 11.03.11 etter at hadde fulgt en bortføringgsaken til en britisk trebarnsmor i Norge.

Barnefordelings- og barnebortføringssakene er godt egnet til eksponere svakhetene i rettsystemet vårt. Dette fordi barnelovgivningen er så uklar. Begrepet ”barnets beste” som til stadighet brukes er ikke klart definert i lovverket, og dommerne står helt fritt til å foreta subjektive avgjørelser.

Advokater er selvstendig næringsdrivende og de har mange klienter å ta hensyn til. Barnerett har lav status og er ikke spesielt godt betalt, og vi ser alt for ofte at advokater vegrer seg mot å konfrontere egenrådige dommere. Derfor er det ofte klokt å hyre en advokat fra et annet distrikt, om man skal ha et håp om å få en advokat våger som å utfordre dommeren, uten frykt for represalier i neste sak.


                           Stat og domstol, hånd i hånd

lysbakkenEt annet særpreg ved det norske rettsvesenet er en usunn binding mellom stat og domstol. Domstolsadministrasjonen er et politisk styrt underbruk av Justisdepartementet, og innstillingene av nye dommere utføres i en lukket prosess.

Vår rød-grønne regjering, her representert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, mener at staten er vår venn og ønsker stadig mer politisk styring også i domstolene. Kanskje er det derfor rekruttering av dommere fra privat sektor nå har sunket fra 34 prosent til 19 prosent siden 2004? Dette fører både til at dommerstanden går glipp av de skarpeste hodene, samt at man får en kraftig politisk slagside i domstolene.

Bindingene mellom stat og rettsvesen forsterkes ytterligere ved at Domstolsadministrasjonen godtar at dommere har sideverv i offentlig sektor, men er svært restriktive med verv i privat sektor.  Med dette nærmer vi oss tilstander som bare er kjent fra uland og tidligere kommuniststater, men at den sittende regjering ønsker slike tilstander er vel ikke til å undres over. På den andre siden lover de oss også mer demokrati, noe vi ikke får, siden  et demokrati medfører et upartisk og ikke minst et etterrettelig rettsvesen.


Les mer om dette temaet i artikkelene "Politisk domsfellelse" og "Barnefordeling, sinnslidelser og politikk" 

Kjell Schevig
http://www.bortført.no/

 

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet