Haagkonvensjonen virker ikke

morten furuholmen
Advokat Morten Furuholmen sier til Nettavisen at Haagkonvensjonen ikke virker. Dette fordi konvensjonen åpner for omkamp om foreldreretten i mottakerlandet. 

Furuholmen forklarer at mottakerlandet ofte er hjemlandet til kidnapperen og at det er vanskelig å få landet til å utlevere barnet til sin egen borger. "Istedenfor ender det med en dom på at barnet skal bli i landet, som igjen utløser bidragsplikt fra forelderen som sitter igjen i Norge."
Den erfarne advokaten sier videre: "Det er stort sett menn som blir sittende igjen med den psykiske og økonomiske belastningen ved å finansiere en barnekidnappers livsopphold gjennom barnebidraget.

Martin Vaage fra Prorisk sier til Nettavisen: "Når det kommer til barnebidrag så er det bare fedre som kreves for barnebidrag, og det er særnorsk." Bortført.no har 20 års erfaring med bortføringssaker, men vi har ikke hørt om kvinner som betaler bidrag for bortførte barn. Furuholmen mener at.....
Haagkonvensjonen bør endres slik at barna returneres så fort som mulig, uten omkamp i mottakerlandet. Han sier til Nettavisen at det sjelden blir noe ut av å bruke diplomatiske kanaler, fordi sakene blir trenert. "Skal man gjøre noe, så er det beste å hente ut ungene fortest mulig med utradisjonelle metoder.  
AddThis Social Bookmark Button