Er tilbakeføring ulovlig?

breinEr tilbakeføring av bortførte barn ulovlig? Er det i følge norske styresmakter kidnapping dersom noen henter et barn hjem tilbake til Norge ved hjelp av makt? Dette spørsmålet ble diskutert i NRK Ukeslutt 06.02.16. i forbindelse med fengslingen av Espen Lee og to andre nordmenn på Kypros.

Statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen hadde følgende å si: "Det er litt forskjellig, og ikke bare et spørsmål det går an og bare si ja eller nei på. Vi har sett ulike tilfeller der hvor foreldre selv har vært involvert og hentet unger som de har den rettmessige omsorgen og foreldreretten for, og det kan ikke jeg se er ulovlig."

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Er tilbakeføring ulovlig?

 

Innkreving av bidrag uten tidsbegrensning

barnepengerNorske foreldre med bortførte barn risikerer å betale bidrag i flere år etter at barna er blitt voksne. Selv om norske barn ikke har rett til å motta bidrag etter 18 og fullført videregående skole, kan voksne barn i utlandet få bidrag fastsatt av utenlandske domstoler, og pengene inndrives av NAV.

NAV forklarer at de må inndrive pengene fordi norske myndigheter ikke har benyttet muligheten de har til å reservere seg mot bidrag uten tidbegrensing gjennom Haag-konvensjonen. Disse foreldrene er således underlagt en fremmed rettsmakt, også etter at barna er blitt voksne. Om årsaken til at Norge ikke har benyttet reservasjonsretten er bevisst politikk eller en forglemmelse, vet vi ikke.

Bidrag fastsatt av utenlandske domstoler er ofte langt høyere enn norske bidragssatser, slik at mange foreldre med bortførte barn ender opp som gjeldslaver. Når bidragsinnkrevingen fortsetter uten tidsbegrensing, frarøves foreldrene muligheten til å få et forhold til disse barna ved å gi av egen evne og vilje, og barna arver istedet utbytterrollen av barnebortførerne med norske myndigheters velsignelse.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Innkreving av bidrag uten tidsbegrensning

   

Psykopatiske foreldre

psykUSAs justisdepartement har utført en studie som blandt annet viser at foreldre som bortfører barn ofte er sosiopater (Early Identification of Risk Factors for Parental Abduction). Sosiopati er et amerikansk begrep som ligger nært opp til hva vi definerer som dyssosial personlighetsforstyrrelse. Disse foreldrene mangler samvittighet, skyld og anger, de er aggressive og har liten respekt for normer, lover og regler.

Klassifikasjons- og diagnosesystem

I moderne psykologi benyttes to klassifikasjons- og diagnosesystem for personlighetsforstyrrelser: DSM-IV (amerikansk) og Verdens helseorganisasjons system ICD-10, som er standard i Norge.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Psykopatiske foreldre

   

Sivert-lekehus lite formatfondet-logo

Å oppleve barnebortføring er ikke bare en tøff emosjonell påkjenning, men også en hard økonomisk belastning. Bortført-fondet er en veldedig organisasjon som samler inn midler  for å hjelpe foreldre som rammes av uoverkommelige kostnader ved barnebortføring, slik at de kan holde kontakt med barna sine.

Vil du hjelpe?

 

AddThis Social Bookmark Button

Les mer om Bortført-fondet

   

Myndighetene advarer mot sikkerhetsfirmaer

hjelle”Vi fraråder bruk av private sikkerhetsfirmaer og oppfordrer dere som opplever barnebortføring til å ta kontakt med /norske myndigheter – vi kan hjelpe!” Dette kan man lese på UD og Justisdepartementet sin nettside.

Marit Hjelle mistet all kontakt med sine to døtre etter at de ble bortfør til Tunis i 1981. Siden den gang har Marit fulgt nøye med forsøkene på å tilbakeføre bortførte barn til Norge, og hun er opprørt over at våre myndigheter fremdeles har veldig lite å stille opp med. Les Marits historie i BT. Marit Hjelle forteller til Bortført.no at

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Myndighetene advarer mot sikkerhetsfirmaer

   

Politiet kan hvis de vil

politi 1

To dager etter at moren tapte omsorgen i domstolen hentet hun sønnen i barnehagen, og tok ham ulovlig ut av landet. Faren anmeldte bortføringen til Nes lensmannskontor, Kripos opprettet så et samarbeid med politiet i utlandet. En etterlysning av kvinnes Citroën førte til at bilen ble observert på grensen mellom Sverige og Danmark natt til fredag 30.08.13, omlag ti timer etter at gutten ble tatt fra barnehagen.
Dagen etter ble kvinnen arrestert av sveitsisk politi, og gutten ble tatt hånd om av sveitiske myndigheter. Nes lensmannskontor har i denne saken vist et stjerneeksempel på hvor effektivt en barneborføringssak kan løses.
AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Politiet kan hvis de vil

   

Mor og bestemor i fengsel for barnebortføring

olivers verdenKvinnen som i fjor høst nektet å tilbakeføre sin 10 år gamle sønn fra Spania er dømt til seks måneder fengsel, og guttens mormor er dømt til 45 dager fengsel. Dommen falt i Nedre Romerikes Tingrett 19.10.12, og begge kvinnene må sone ubetinget for overtredelse av straffelovens § 216 første ledd. 

Faren, som har daglig omsorg, hentet gutten hjem fra Spania med hjelp fra spesialagenter. Operasjonen ble utført i overensstemmelse med politiet i Norge og Spania. 
Vi har tidligere skrevet om hvordan moren har produser filmopptak hvor sønnen forteller om vold og overgrep utført av faren. Hun har også drevet en hatkampanje mot faren på nettsiden Olivers Verden. I dommen slås det fast at Oliver ble forklart av moren hva han skulle si på videofilmen. 
AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Mor og bestemor i fengsel for barnebortføring

   

Endelig er barnebortføring straffbart for alle

jernInntil nå har det vært et problem å få politiet til å motta anmeldelser av barnebortføring til utlandet. Barnebortføring er ulovlig, men har likevel ikke vært straffbart dersom bortføringen ble begått av forelderen med daglig omsorg.

Politiet har ikke følt seg forpliktet til å motta anmeldelser for forhold som ikke er straffbare, noe som har ført til mye ergrelse og tap av tid i arbeidet med å få barna returnert i henhold til Haagkonvensjonen. Mangelen på politianmeldelser har ofte fått utenlandske domstoler til å tvile på norske myndigheters vilje til å få returnert disse barna.

Regjeringen har hele tiden sagt at de tar barnebortføring meget alvorlig, og..... 

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Endelig er barnebortføring straffbart for alle

   

New advisor for Bortført.no

julieJulie Muren, from Jersey, is our new advisor for parents with abducted children. Our parent’s network has so far consisted only of Norwegian parents, but we are seeing a growing need for counseling also for foreign parents with children abducted to Norway.

Many believe that Norwegian authorities have high regards and respect for international conventions in child abduction cases, but this is unfortunately not the case. Julie has experienced the Norwegian injustice when her children were taken to Norway and she butted heads in the wall of incomprehension from the judiciary and bureaucracy.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: New advisor for Bortført.no

   

kronikker og debattinnlegg

medeadelecroix

Kjønnskrigens nye forsvarssjefer. I løpet av de to siste årene er 109 barn bortført fra Norge, og trenden er økende, sannsynligvis fordi staten premierer barnebortføring ved å drive inn barnebidrag på kidnapperens vegne. Kronikk i Adresseavisen 11.07.12 

Hva sier ekspertene om barnebortføring? Vi har folk med doktorgrad i barnebortføring, men kan de fortelle oss noe vettugt? Kronikk i dagbladet 19. august 2010

Samværsrett og avmakt - Terje Torgersen overlege i psykiatri skriver at vært mange foreldre som saboterer sine barns legitime kontakt med den andre av foreldrene, er dessverre i større eller mindre grad personlighetsforstyrret og evner ikke å sette barnas behov foran sine egne behov.  Les mer

Foreldrefiendtliggjøring - Et langt og vanskelig ord. Ole Texmo påpeker at faglitteraturen internasjonalt vokser stadig, mens vi her i Norge mangler fagfolk som har tatt inn over seg at dette kan være en interessant måte å forstå barnefordelingskonflikter på

Politisk domfellelse - Høyesterett ble satt med 5 kvinnelige dommere til å behandle en betent barnefordelingssak. Samtlige fem utnevnt av Arbeiderpartiet og alle med yrkesbakgrunn fra statsadministrasjonen. Far ble dømt nord og ned.  Kronikk i Klassekampen 3. juni 2010

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: kronikker og debattinnlegg

   

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet

Online nå

Vi har 17 gjester her nå

Besøk siden 01.11.09