Maskerte menn i barnehage

martinTo menn maskert med finnlandshetter tok med seg en tre år gammel jente med makt utenfor en barnehage i Kypros. Jentas far er norsk, og moren er greskkypriot. Mor har forklart at den ene mannen dyttet henne, satte seg på henne, mens den andre dro med seg den skrikende jenta inn i en bil. Kort tid etter ble fire menn pågrepet av politiet, tre greskkyprioter og en syrer, mistenkt for å ha deltatt i aksjonen.

Martin Vaage fra Pro Risk har lang erfaring med barnebortføring, og har hentet flere bortførte barn hjem til Norge. Han liker imidlertid ikke denne brutale fremgangsmåten, som han mener at kan være svært skadelig for barnet. Vaage tar dessuten bare oppdrag der den norske forelderen har det juridiske i orden med daglig omsorg for barnet i Norge.

I følge VG har barnefaren tapt kampen om foreldreretten fordi domstolen mener at datteren er sterkere knyttet til Kypros og moren. Dette betyr i praksis at barnefaren ikke er trygg noe sted, og at han må gå fullstendig under jorden for ikke å bli tatt av politiet, noe som selvsagt ikke er noen god situasjon for et lite barn.

 

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Maskerte menn i barnehage

 

Er tilbakeføring ulovlig?

breinEr tilbakeføring av bortførte barn ulovlig? Er det i følge norske styresmakter kidnapping dersom noen henter et barn hjem tilbake til Norge ved hjelp av makt? Dette spørsmålet ble diskutert i NRK Ukeslutt 06.02.16. i forbindelse med fengslingen av Espen Lee og to andre nordmenn på Kypros.

Statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen hadde følgende å si: "Det er litt forskjellig, og ikke bare et spørsmål det går an og bare si ja eller nei på. Vi har sett ulike tilfeller der hvor foreldre selv har vært involvert og hentet unger som de har den rettmessige omsorgen og foreldreretten for, og det kan ikke jeg se er ulovlig."

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Er tilbakeføring ulovlig?

   

Innkreving av bidrag uten tidsbegrensning

barnepengerNorske foreldre med bortførte barn risikerer å betale bidrag i flere år etter at barna er blitt voksne. Selv om norske barn ikke har rett til å motta bidrag etter 18 og fullført videregående skole, kan voksne barn i utlandet få bidrag fastsatt av utenlandske domstoler, og pengene inndrives av NAV.

NAV forklarer at de må inndrive pengene fordi norske myndigheter ikke har benyttet muligheten de har til å reservere seg mot bidrag uten tidbegrensing gjennom Haag-konvensjonen. Disse foreldrene er således underlagt en fremmed rettsmakt, også etter at barna er blitt voksne. Om årsaken til at Norge ikke har benyttet reservasjonsretten er bevisst politikk eller en forglemmelse, vet vi ikke.

Bidrag fastsatt av utenlandske domstoler er ofte langt høyere enn norske bidragssatser, slik at mange foreldre med bortførte barn ender opp som gjeldslaver. Når bidragsinnkrevingen fortsetter uten tidsbegrensing, frarøves foreldrene muligheten til å få et forhold til disse barna ved å gi av egen evne og vilje, og barna arver istedet utbytterrollen av barnebortførerne med norske myndigheters velsignelse.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Innkreving av bidrag uten tidsbegrensning

   

Rekordøkning av barnebortføringer

bortfringer 2013I 2013 ble 74 barn bortført fra Norge til utlandet, mens 29 barn ble ulovlig smuglet inn til Norge. Aldri tidligere har så mange barn blitt bortført fra Norge.

Til sammenligning ble 54 barn bortført 2012, og 72 i 2011, ifølge statistikk fra Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.Tidligere kontroverser med talljuks 
AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Rekordøkning av barnebortføringer

   

Norske barnebortførere i Spania

abp spania

Vi ser en økende trend der norske foreldre bortfører barn til Spania. Hensikten er som regel å sabotere samvær. Bortførerne livnærer seg som oftest på trygd, samt underholdningsbidrag dersom de er kvinner.

Spania er medlem i Haag-samarbeidet for retur av bortførte barn, men rettsprosessene er treige. Derfor benytter mange seg av av private operatørers hjelp for å få barna hurtig tilbake til omsorgsforeldrene i Norge. Geirs sønn ble bortført til Spania.....
AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Norske barnebortførere i Spania

   

Barneministeren misliker språkbruken

inga marte thorkildsenInga Marte Thorkildsen lyver om hvor mange barn som er bortført fra Norge, og vil gjerne ha definisjonsmakt over ordbruken i diskusjonen. (Talljukset til departementet ble dokumentert i TV2 sin reportasje 28.07.12.)

I vår kronikk i Adresseavisen 11.07.12   informerte vi om at regjeringen støtter en lovstridig praksis der NAV overfører bidrag bare dersom bortføreren er kvinne. Barn bortført av sine fedre får ikke bidrag. 

Norske myndigheter vet ingen ting om bortførte barns levekår i utlandet, og NAV undersøker ikke bortførerens inntekt før de utbetaler bidrag. Hvordan forklarer barneministeren at barnets økonomiske behov er uviktig, mens bortføreren kjønn er så vesentlig at det er det eneste kriteriet for om barna får underhold eller ikke?

 I sju år har regjeringen lovet å stoppe barnebidrag og trygd til barnebortførere, uten å følge opp løftene. Inga Marte Thorkildsen skriver i sitt svar... 

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Barneministeren misliker språkbruken

   

Barnebortføring som tema på Litteraturhuset

morten furuholmen Advokat Morten Furuholmen innledet sitt foredrag med disse ordene: ”Det første som slår meg er at det å miste eller bli frarøvet sitt barn må jo være det største inngrepet, og det mest traumatiske man kan oppleve. Og det som jeg opplever som spesielt i barnebortføringssaker er at man får et sett av belastninger som kommer samtidig.

Jeg husker en sak hvor jeg stilte en psykolog spørsmål om han kunne gi en definisjon på en depresjon, og da sa han at når summen av belastinger blir for mange så får man en depresjon. Når man da ser på barnebortføringssakene så begynner jo det ofte med at et ekteskapsbrudd, som i seg selv er veldig tramatisk, så skal man gå gjennom ofte langvarige rettsforhandlinger, som er en meget stor belastning. Og når da i tillegg til at barnet blir frarøvet, også opplever å  bli utsatt for et system som både oppleves som veldig urettferdig og inkompetent, samt at man kommer i en situasjon hvor økonomien blir helt ruinert.

Dette koster, med rettssaker og bidragsplikt. Jeg tror at mange etter en sånn prosess sitter igjen med, ikke bare en ruinert økonomi, men veldig ødelagt psykisk og fysisk helse.”

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Barnebortføring som tema på Litteraturhuset

   

Arabisk vår fører med seg barnebortføring

n africaDen arabiske våren har ført til regimeskifte i Tunisia, Egypt og Libya. Demokratiseringen brer seg også over de andre arabiske landene i Nord-Afrika og Vest-Asia. Noen statsledere har vært villige til å støtte demokratiseringsprosessene i frykt for å miste alt.

Kong Mohammed VI av Marokko har støttet endringer grunnloven, som har ført til at regjering og parlament har fått betydelig mer makt. Den arabiske demokratiseringen innebærer at mange politiske flyktninger bosatt i vesten nå vender tilbake; en uheldig konsekvens er flere barnebortføringer. 

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Arabisk vår fører med seg barnebortføring

   

Bortført jente returnert fra Filippinene

flyJenta ble bortført av moren som 13-åring, og har vært på rømmen i to år. I går, 25. november, kom hun imidlertid hjem til Norge. Faren var den som først anmeldte bortføringen, men også politi og barnevern har engasjert seg aktivt, fordi moren anses som uegnet til ta seg av datteren alene.

Den 44 år gamle kvinnen ble pågrepet i byen Kalibo i Aklan-provinsen i september, med grunnlag i en arrestordre utstedt av Nordmøre tingrett.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Bortført jente returnert fra Filippinene

   

Norsk rettsvesen på ulandsnivå?

dommer hLydopptak eller rettsstenografer brukes ikke i norske domstoler, noe som gjør det umulig å kvalitetssikre rettsprosessene. All bevisførsel som dommerne finner godt å utelate i sine domsavsigelser viskes vekk som skrift i sanden. En slik mangel på etterrettelighet i rettsystemet er utenkelig i andre vestlige demokratier.

Barnefordelings- og barnebortføringssakene blir ofte lettvint behandlet av forutinntatte dommere som ikke liker motsigelser. Derfor anbefaler vi klienter å hyre advokater fra andre rettsdistrikt, slik at man ikke ender opp med en godt gasjert nikkedukke når rettssaken starter.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Norsk rettsvesen på ulandsnivå?

   

Vi kondolerer til et Justisdepartement i sorg

flaggFire av Justisdepartementets ansatte ble brutalt revet vekk i terrorangrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya. To av de omkomne, Ida Marie Hill (34) og Kjersti Berg Sand (26), arbeidet med barnebortføring. Det er smertefullt å tenke på familiene og foreldrene som har mistet disse flotte og samfunnsengasjerte damene. Bortført-nettverket har riktignok vært uenige med Justisdepartementet i noen saker, men nå som Ida og Kjersti er drept, mens de utførte jobben sin, så blir slike små uoverenstemmelser ubetydelige.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Vi kondolerer til et Justisdepartement i sorg

   

Oftest mor som bortfører, og mødre belønnes for selvtekten

dollarDet er oftest mor som bortfører barn, og nå vil Justisdepartementet endre loven, slik at også hovedomsorgspersonen skal kunne straffeforfølges, skriver Aftenposten 13.07.11. I dag straffes ikke foreldre med hovedomsorg, men når foreldre med helgesamvær bortfører barn, risikerer de både fengsel og erstatningsbeløp.

BLD-minister Audun Lysbakken går inn for å stanse både barnetrygd og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring. ”Jeg ser at det kan fremstå som en logisk brist at en person på den ene siden etter etterlyst for en straffbar handling, samtidig som staten sender denne personen penger” sier Lysbakken til Aftenposten. 

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Oftest mor som bortfører, og mødre belønnes for selvtekten

   

39 bortføringer så langt i 2011

flyplassI følge UD og Justisdepartementets statistikk er 23 barn bortført fra Norge i løpet avførste halvår av 2011. 16 barn ble bortført til Norge i samme tidsrom.

Man definerer barnebortføringer ved at barnet tas ulovlig ut av landet av en av foreldrene, i strid med rettighetene til forelderen som er igjen. Når barn tas ulovlig fra foreldrene av fremmede defineres det som kidnapping. Sommeren er høysesong for bortføringer, fordi mange barn som har besøkt familie i utlandet ikke blir returnert til avtalt tid. Således er 

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: 39 bortføringer så langt i 2011

   

Bortføring fra Barnevernet

ramboPå kort tid har vi opplevd to tilfeller hvor utenlandske foreldre har arrangert kidnapping av egne barn fra Barnevernets varetekt. I den såkalte Brandbu-saken forhindret politiet at to små jenter ble smuglet ut av landet. Politiet greide imidlertid ikke å stoppe den polske privatdetektiven Krzysztof «Rambo» Rutkowski, da han hentet en 9 år gammel jente ut av Barneverts beredskapshjem i Larvik, og brakte henne hjem til sine foreldre i Polen. 

Ole Texmo skriver i sin kronikk på nettsiden ”Texfiles” at politikere og byråkrater får uttale seg uimotsagt og misvisende i barnebortføringssaker.  

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Bortføring fra Barnevernet

   

Bortført.no i radiodebatt med justisministeren

ksHadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg ansatt en privat etterforsker for å hente hjem sønnene mine, fortalte Tommy Hoholm til NRK.no 28.06.11.

I en radiodebatt forteller Justisminister Knut Storberget at han fire ganger, i løpet av det siste året, har hatt samtaler med sin statsrådskollega i Slovakia og har et intensivt opplegg for retur av Hoholm-guttene, som også involverer UD og ambassadene i Wien og Bratislava. Storberget påpeker imidlertid at Slovakiske myndigheter trenerer, og at han kan gjøre lite for å påvirke høyesterett i Bratislava.  Hør hele debatten med Storberget og Hoholm her i Ukeslutt 25. juni. 

Silje Schevig
og vår sikkerhetsmann Martin Waage fra ABP World Group har også snakket om barnebortføring i radioen. Hør deres uttalelser her i Dagsnytt 23. juni.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Bortført.no i radiodebatt med justisministeren

   

Politiet forhindret bortføring til Brasil

brazSnarrådighet fra politiet i Hordaland forhindret at en to år gammel jente ble bortført til Brasil. Politiet beslagla et ugyldig pass.

Den brasilianske moren har tidligere bortført barnet, men returnerte da frivillig etter tre måneder. Familien ble gjenforent i februar i år, men kort tid etter fikk faren misstanke om at kvinnen planla å bortføre datteren på ny. Jenta er norsk statsborger, og moren hadde ikke tilgang til datterens norske pass. Moren har likevel greid å skaffe til veie brasiliansk pass, trolig  utstedt av den brasilianske ambassaden.

Foreldre med barn som er i risikosonen for barnebortføring bør være oppmerksomme på at mange ambassader assisterer sine borgere med å smugle ut barn, ved å utstede pass, på tross av at barna har norsk statsborgerskap.  Vi har tidligere...

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Politiet forhindret bortføring til Brasil

   

Barnefordeling, sinnslidelser og politikk

pasForfatteren Jon Gulbrandsen skildrer i boken ”Norske ruiner i utvalg” hvordan familien hans ble ødelagte av konens sykdom og et enda sykere rettssystem:

"Jeg var gift med en kvinne i 14 år som gradvis utviklet sinnslidelsen psykotisk paranoia, noe som til slutt endte med tvangsinnleggelse og fradømmelse av omsorgsrett. Fem år før dette skjedde ønsket hun skilsmisse for å kunne flytte med barna, fordi hun trodde barna var mobbet, forfulgt og overvåket. Etter hvert ble også undertegnede pedofil, og hele saken havnet i retten

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Barnefordeling, sinnslidelser og politikk

   

Apen er et symbol på seksualitet

ape dDen lille gutten plukket seg ut en lekeapekatt fra psykoterapeutens utvalg av dokker og lekedyr. Apen, forklarte psykoterapeuten til domstolen, er et symbol på seksualitet, og derfor måtte et overgrep ha funnet sted. Les mer om denne utrolige historien i BT Magasinet 09.04.11 og Ole Texmos artikkel ”Når retten ikke virker”.

På åtti- og nittitallet opplevde vi en flodbølge av incestbeskyldninger i barnefordelingssaker. Mange foreldre fikk fengselsstraffer. Men i ettertid har det vist seg at flere saker ikke hadde noen forankring i virkeligheten. Den pensjonerte dommeren Trygve Lange-Nielsen gjenopptok mange saker, og bidro til oppklaring av 24 justismord.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Apen er et symbol på seksualitet

   

Monica vil kjempe for andre

harstadMonicas 10 år gamle datter dro på sommerferie hos faren i Irland, i juni 2010, men kom ikke tilbake som avtalt. Siden det har Monica Larssen kjempet i rettsystemet. ”Jeg er nesten utslitt av bekymring for Victoria. Det vi går i gjennom, unner jeg ikke min verste fiende,”sier hun til Harstad Tidende 01.04.11 del 1  og del 2 .

Irsk høyesterett besluttet 8. mars at Victoria skal returneres til Norge i henhold til Haagkonvensjonen. Tilbakeføringen av Victoria ble imidlertid avlyst, fordi faren påstår at jenta er for syk til å reise hjem.


AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Monica vil kjempe for andre

   

Drapstruet far må reise ubeskyttet

ambJustisdepartementet har bedt Tommy Hoholm om å delta i et rettsmøte i den slovakiske byen Liptovsky Mikulas 27. januar. Hoholm er drapstruet i Slovakia, likevel nekter Justisdepartementet å dekke utgiftene til livvakt.

Justisdepartementet har også bestemt at Hoholm ikke lenger skal få fri rettshjelp i sin barnebortføringssak. Jostein Løvoll, seniorrådgiver i Sivilavdelingen, skriver at "man ikke skal få dekket advokatregningen av det offentlige i saker hvor det offentlige selv gir tilstrekkelig veiledning og bistand." Bistanden fra Sivilavdelingen har imidlertid vært horribel, og det kan synes som at

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Drapstruet far må reise ubeskyttet

   

Fiendtliggjøring av foreldre

paDen amerikanske psykiatriforeningen (APA) har fått en varm potet i fanget, de skal nemlig avgjøre om foreldrefiendtliggjøring i fremtiden kan defineres som en psykisk lidelse. Foreldrefiendtliggjøring manifesterer seg ved at den ene av foreldrene manipulerer barnet ved å tegne et feilaktig og negativt bilde av den andre. Det er bred enighet om at fenomenet er et høyst reelt fenomen og at mange barn er rammet, men fagfolkene er uenige om atferden skal klassifiseres som en psykisk lidelse.  

Selve prosessen skjer ved at barnet gjentatte ganger blir utsatt for påstander om at den ene av foreldrene har sterke negative personlighetstrekk, helt til barnet blir tvunget til å velge side.  Ofte ender dette opp med at

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Fiendtliggjøring av foreldre

   

Side 1 av 2

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet