Rekordøkning av barnebortføringer

bortfringer 2013I 2013 ble 74 barn bortført fra Norge til utlandet, mens 29 barn ble ulovlig smuglet inn til Norge. Aldri tidligere har så mange barn blitt bortført fra Norge.

Til sammenligning ble 54 barn bortført 2012, og 72 i 2011, ifølge statistikk fra Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.Tidligere kontroverser med talljuks 


Tidligere talljuks

Den rødgrønne regjeringen ble flere ganger avslørt i å skjule det egentlige antallet barnebortføringer. Vi vet at det var mye juks med statistikken da Knut Storberget satt som justisminister, noe som TV2 sin reportasje tydelig viser: ”Regjeringen jukset med tallet på bortførte barn”. Men vi vet ikke nøyaktig hvor mye Storberget greide å holde unna offentligheten. Mye tyder på at vi nå har fått en regjering som viser åpenhet omkring problematikken med barnebortføring. 

bortfringer 2013

 
AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet