Relevante kronikker

medeadelecroix

Medea - gresk tragedie av Euripides. Jason lover henne evig troskap, men sviker henne. Medeas hevn er grusom.

Greske tragedier med foreldre som bruker barna til å hevne seg på hverandre finner stadig sted rundt om i de tusen hjem, uten at vårt moderne sosialdemokrati greier å bøte på problemet. Vi har imidlertid flottere ord på problemene som; foreldrefiendtliggjøringssyndrom.

Her gir vi deg et utvalg kronikker om foreldrefiendtliggjøring, barnebortføring, samværssabotasje etc.

Medeas hevn

Barn som våpen og pressmiddel. Visse temaer er ennå tabu. Også falske volds- og overgrepspåstander, oftest i kombinasjon med samværssabotasje. En forsmådd mann er et ynkelig syn. En dumpet kvinne er livsfarlig. Les mer

Helsefarlige foreldre

Professor i klinisk psykologi Svenn Torgersen, hevder at så mange som at én av ti i Norge har personlighetsforstyrrelser i noen grad. I så fall, er det naturlig at man finner en opphopning av foreldre med alvorlige personlighetsforstyrrelser, av begge kjønn, i de mest bitre tvistene om barnefordeling. Sakkyndiges oppfordring til samværssabotasje kan drive barn sterkere - inn i psykopatens grep

Kidnapping av egne barn

Hvorfor vil ikke myndighetene sanksjonere selvtekt? Det er sammenheng i systemfeilene på nasjonalt og internasjonalt nivå. Barnebortføring er for noen svært lønnsomt. Praksisen virker demoraliserende på alle parter. Les kronikken av Ole Texmo

Samværsrett og avmakt

Terje Torgersen overlege i psykiatri skriver at vært mange foreldre som saboterer sine barns legitime kontakt med den andre av foreldrene, er dessverre i større eller mindre grad personlighetsforstyrret og evner ikke å sette barnas behov foran sine egne behov. Det er et tankekors at samfunnet ikke har gjort mer for å komme disse barna til unnsetning ved å sikre dem en reell rett til kontakt med begge foreldre. Les mer

Barnebedraget

Regjeringen har så lang ment at det er til barnets beste at kidnappere belønnes med pengegaver, ut ifra oppfatningen av at pengene forvaltes på barnets vegne - av den som barnet oppholder seg hos. Problemet er at norske myndigheter vet ingenting om barnas velferd i utlandet

SKAHHvem bortførte barna?

Myndighetene liker ikke økningen i antall barnebortføringer. Verstingelandene er ikke Marokko, Tunis og Tyrkia, men derimot land som Sverige og Tyskland med sosialdemokratisk syn på omsorgsregimer, kvinner og barn. 80 % av bortføringene begås av mødre. Les mer om bortføringen av barna til Khalid Skah

Foreldrefiendtliggjøring

Opphavsmannen til begrepet Parental Alienation Syndrome, foreldrefiendtliggjøring, den amerikanske psykiateren Richard Gardner, utviklet begrepet på bakgrunn av egne kliniske observasjoner under fremveksten av barnefordelingssaker på 70- og 80-tallet. Faglitteraturen internasjonalt vokser stadig, mens vi her i Norge mangler fagfolk som har tatt inn over seg at dette kan være en interessant måte å forstå barnefordelingskonflikter påAddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet