kronikker og debattinnlegg

medeadelecroix

Kjønnskrigens nye forsvarssjefer. I løpet av de to siste årene er 109 barn bortført fra Norge, og trenden er økende, sannsynligvis fordi staten premierer barnebortføring ved å drive inn barnebidrag på kidnapperens vegne. Kronikk i Adresseavisen 11.07.12 

Hva sier ekspertene om barnebortføring? Vi har folk med doktorgrad i barnebortføring, men kan de fortelle oss noe vettugt? Kronikk i dagbladet 19. august 2010

Samværsrett og avmakt - Terje Torgersen overlege i psykiatri skriver at vært mange foreldre som saboterer sine barns legitime kontakt med den andre av foreldrene, er dessverre i større eller mindre grad personlighetsforstyrret og evner ikke å sette barnas behov foran sine egne behov.  Les mer

Foreldrefiendtliggjøring - Et langt og vanskelig ord. Ole Texmo påpeker at faglitteraturen internasjonalt vokser stadig, mens vi her i Norge mangler fagfolk som har tatt inn over seg at dette kan være en interessant måte å forstå barnefordelingskonflikter på

Politisk domfellelse - Høyesterett ble satt med 5 kvinnelige dommere til å behandle en betent barnefordelingssak. Samtlige fem utnevnt av Arbeiderpartiet og alle med yrkesbakgrunn fra statsadministrasjonen. Far ble dømt nord og ned.  Kronikk i Klassekampen 3. juni 2010

"Arbeiderpartidomstolen" - Staten er en ubarmhjertig vinner og listen med rettshavarister er lang. Les om våre domstoler som politisk organ. 

Kidnapping av egne barn - Hvorfor vil ikke myndighetene sanksjonere selvtekt? Ole Texmo stiller spørmål om det er sammenheng i systemfeilene på nasjonalt og internasjonalt nivå.  Praksisen virker demoraliserende på alle parter. 

Å gripe tigeren i halen -
en hel nasjon reagerer med vantro på at samfunnsforskere fører sirkelslutninger i stedet for å tenke. Harald Eia har ikke spurt politikerne om deres roller - å prøve å temme tigeren med bare nevene er selvmord, skriver Jon Gulbrandsen i Morgenbladet.

Medeas hevn - Barn som våpen og pressmiddel. Visse temaer er ennå tabu. En forsmådd mann er et ynkelig syn. En dumpet kvinne er livsfarlig. Les mer

SKAHDemoniseringen av Khalid Skah - Pressen dyrker forestillingen om at muslimske menn bortfører flest barn. Realiteten er at 80 prosent av kidnappingene begås av kvinner. Muslimske men er ansvarlige for mindre enn 10 prosent av barneborføringene. Les mer
 

Antallet bortførte barn underrapporteres - Mange foreldre henvender seg til oss da de føler seg sviktet og overlatt til seg selv av norske myndigheter. Ofte starter problemene allerede når de skal forsøke å anmelde bortføringen hos politiet. Dette er grunnen til at det eksisterer et behov for firma som ABP World Group, skriver Martin Waage i Aftenposten

Helsefarlige foreldre - Professor i klinisk psykologi Svenn Torgersen, hevder at så mange som at én av ti i Norge har personlighetsforstyrrelser i noen grad. I så fall, er det naturlig at man finner en opphopning av foreldre med alvorlige personlighetsforstyrrelser, av begge kjønn, i de mest bitre tvistene om barnefordeling. Sakkyndiges oppfordring til samværssabotasje kan drive barn sterkere - inn i psykopatens grep

Barnebedraget - Regjeringen har så lang ment at det er til barnets beste at kidnappere belønnes med pengegaver, ut ifra oppfatningen av at pengene forvaltes på barnets vegne - av den som barnet oppholder seg hos. Problemet er at norske myndigheter vet ingenting om barnas velferd i utlandet

Hvem bortførte barna?- Myndighetene liker ikke økningen i antall barnebortføringer. Verstingelandene er ikke Marokko, Tunis og Tyrkia, men derimot land som Sverige og Tyskland med sosialdemokratisk syn på omsorgsregimer, kvinner og barn. 80 % av bortføringene begås av mødre. Les mer om bortføringen av barna til Khalid Skah

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet