Nyttige lenker

 • Politiet
 • Justis- og politidepartementet side om barnebortføring
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Haag-konvensjonens nettside
 • Interpol
 • The International Family Law Office: Her står mye nyttig norske myndigheter ikke forteller deg. Specific Country Information About Child Abduction" gir detaljert informasjon om hvilke utfordringer man møter i de forskjellige landene.
 • Prorisk.no  Noen ganger kan man havne i en situasjon hvor man har daglig omsorg i Norge, samt rettens medhold i landet barnet er bortført til - uten at barnet blir tilbakeført. Ikke gjør noe klabb på egen hånd, ta heller kontakt med profesjonelle folk som kan hjelpe. Prorisk har mange vellykkede tilbakeføringer. Vi vet også at de ofte greier å løse saker gjennom lokale kontakter og forhandlinger. Be om referanser og spør om hvordan kontaktnettverk de har i landet som er aktuelt for deg.

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
 • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
 • Akutt situasjon ring politiet 02800.
 • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
 • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet